Husker du?

Folkemakten

Folkemakten

- ærlighet først, så kommer løsningene etterpå.

 

Det finnes mange grunner til at Folkemakten trenges, og ingen grunner til at vi ikke trenges. Men imellom det at vi skal få muligheten til å komme i den posisjonen at vi kan gjøre noe for borgerne - står borgerne selv og blir hinder både for seg selv og for oss. De fleste har vansker med å skifte blikket sitt fra den tilvendte forestillingen om at det handler om uttalt politikk, om lovnader politikerne gir dem. Denne avledningsmanøveren makten bedriver er ukjent for mange, og det sitter sterkt i den norske folkesjelen.å tro på et system - fordi det er norsk. Vi må ha et nytt system! Folkemakten har muliggens et begrenset vekspotensiale - for Folkemakten er for de viderekommende. De som har innhentet nok kunnskap til å se systemet slik det er. Vii vil likevel fremover gjøre en innsats og informere de andre til å se etter selv - og gi dem et redskap for å kunne se selv!

Kunnskap er makt

 

Kunnskapsgrøften mellom dem som forstår og dem

som ikke forstår er økende!

 

Norge styres av en rekke lovbrytere. Disse folkevalgte lovbryterne har laget en ny lov- juni 2015, om å holde borgerne borte fra seg og sitt arbeid. De vil skjule hva de driver med. Skjule denne såkalte politiske prosessen

- inntil det er for sent å påvirke vedtakene. Byrådet i Bergen later som om de er en regjering hvor alt må være hemmelig.

Nei. Hvorfor skal disse folkevalgte hemmeligstemple dokumenter i 30 år? Jobber de ikke for oss? Koster det for mye at vi ser hva de driver med? For mye jobb å skjule at de driver med svært lite? Det må være makten bak dem som ønsker dette... før vi alle forstår at politikerne er bare frontfigurer som skal avlede det som egentlig foregår. Uten innsyn, får vi ikke alt det sirkuset vi ser i dag og vi fortsetter å tro på at politikerne er der for oss.

 

11.000 folkevalgte styrer i 428 kommuner.

Ja, de folkevalgte får ta de mindre avgjørelsene. De fleste kommuner har formannsskpsmodellen. Oslo, Tromsø, Troms, Nordland, Nord-trønderlag, Hedmark og Bergen har parlamentarismen. Flertallsdiktatur. Det er noe annet, noe som ikke fungerer. Vi må ha et nytt system - i hele landet!

 

 

 

 

Husker du?

Det første en politiker lærer er at folk glemmer fort! Men la oss huske litt sammen

 

Ser du muligheten for at du lever i en illusjon om at valg av politiske retning og uttalte saker betyr noe?

 

 

- Kjære politikere! Dere jobber på vår fullmakt og mindre enn 50% av bergenserne har tillit til dere nå. Sett fra dere glassene og gå hjem! Og dere topp-politikere som vet- Skam dere som ikke forteller borgerne om hvor vingeklippet dere er, om godene dere får - og om at makten bak dere har en annen agenda.

 

Det er utviklet en politisk kaste i Norge. Makten konsentreres og maktutøvelsen blir mindre synelig. Borgerne begynner å se det! Makten har panikk nå, og stresset for å få igjennom hemmelighetsholds-loven før noen reagerte!

Folkemakten har reagert!

 

 

Hva er konsekvensene at vi tillater de freidigste menneskene tilgang til bykassen vår? Hva er konsekvensene av at de har feilt fokus?

Det som politikerne holder på med har sluttet å være troverdig - troverdigheten deres har opphørt!

 

Våre medlemmer er velkommen til å være med i valgboden på Torgalmenningen 2015!

 

- Kan du stå i boden med oss fra 25 august til 10 september? En dag eller flere dager? Skriv deg opp, takk!

 

Det er trivelig og enkelt å stå der;

- Vi har ingen tillit til politikerne og vil inn på den politiske arenaen. Vi skal følge med på hva som skjer der, avdekke skuespillet - og rapportere det til borgerne. Vi skal presse frem et nytt system som duker for gode løsninger!

 

Velkommen! Gleder oss til å treffe deg! ;)