Jan Knutsen bruker sin erfaring som politibetjent når han er Folkemakten

sin rådgiver.

Styret i Bergen

Idar Elvemo bruker sin erfaring fra legepraksisen når han er Folkemakten sin rådgiver.

Trykk -og se NRK-videoen av Folkemakten!
Kanskje vi snakkes?

Siv Gørbitz- video Erik Holm Ellen Moltubakk Tommy Vågen Kari Ann Krebs

Jytte Lilly Remme

Hege Sivertsen

Kristin Saltkjelvik

Hanne-Line

Blindheim

Ja, vi er mange folk som ser at politikerne må forfremmes; tilbake til folket! De tror de er våre herrer, men de skal være våre tjenere.

Tove Franck Grethe Hermansen

Folkemakten

- ærlighet først!

- Ikke la deg avlede lenger av uttalt politikk! Stem for et nytt system hvor du blir hørt! Stem på deg selv og for deg selv ved valget i Bergen 2015 - stem på Folkemakten!

Folkemakten sine kandidater har en oppgave- å være en forlenget arm for borgeren rett inn på forværelse til makten. Nærmere kommer vi ikke! Men vi har en agenda der; sette lyskasteren mot hva som egentlig foregår og på den måten bidra til å vekke de av borgerne som fremdeles er i den illusjonen og i den troen om at makten er der for dem.

 

Når sannheten kommer frem og folk responderer på den; ja, så kommer løsningene like etter! Og det er løsninger vi etterstreber.

 

Dermed er hva våre kandidater måtte mene om enkeltsaker sekundære i denne sammenhengen. De har sagt seg villig til å være redskap -et verktøy for rettferdig behandling av borgerne.

 

Men de skal stemme etter dialogdemokratiske prinsipper på nettet over enkeltsakene - slik at vi får en anelse om hva folk egentlig mener. Samtidig har vi erkjent at folkets mening ikke betyr noe i den parlamentariske styringsformen som vi har i dag. Forløpig må vi følge systemet slik det er, men jobber for et nytt system!

 

Stemmer du på Folkemakten, stemmer du på deg selv - og på de gode løsningene for byen!

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyrevalget 2015 i Bergen

 

Folkemakten sine kandidater:

 

Kandidatnr. Navn Fødselsår Bosted

 

 

1 Tommy Vågen 1958 Fana

2 Kari Ann Krebs 1959 Sandsli

3 May Britt Abinda 1971 Nyborg

4 Kenneth Mjelva 1972 Fyllingsdalen

5 Magnhild Lilly Almelid 1937 Bergen

6 Stefan Konglevoll 1987 Bergen

7 Turid (Krogh) Sveen 1951 Bergen

8 Helge Vindenes 1959 Tertnes

9 Isabel Samuelsen 1989 Laksevåg

10 Christian Teigland 1983 Kalandseid

11 Hanne-Line Blindheim 1961 Rådal

12 Joon Solheim Larsen 1982 Hjellestad

13 Solveig Vabø Jordan 1958 Godvik

14 Hans-Rune Grimstad Blom 1956 Olsvik

15 Tove Franck 1959 Bergen

16 Ole Henrik Opheim 1994 Hjellestad

17 Magali Ferreira Strandskog 1964 Bergen

18 Walter Hille 1945 Bergen

19 Siren Krebs 1993 Sandsli

20 Gunnar Grinde 1962 Bergen

21 Odd Christian Soltvedt 1987 Bergen

22 Henrik Takvam 1992 Laksevåg

23 Elizabeth Cesilie Misic 1960 Nesttun

24 Bjørn Soltvedt 1943 Bønes

25 Mette Espedal 1966 Flaktveit

26 Alv Taule 1958 Hjellestad

27 Bjørg Pettersen 1933 Bergen

28 Anette Clausen Hammersland 1964 Rådal

29 Helene Iren Vassbotten 1965 Bergen

30 Ann-Magritt Strandskog 1962 Nesttun

31 Mette Nilsen 1965 Loddefjord

32 Hege Sivertsen 1971 Laksevåg

33 Michel-Miodrag Velickovic 1941 Ytre Arna

34 Kristin Saltkjelvik 1967 Bergen

35 Jytte Lilly Remme 1932 Bergen

36 Siv Øvsthus 1961 Bergen

37 Hans Peter Westfal-Larsen 1964 Bergen

 

 

Ta deg tid, du også

- og prøv å se forbi det bildet som

makten ønsker at du skal se.

Bli med oss!