Hjem

Vi har ingen tillit igjen til politikerne!

Folkemakten har derfor en sak;

- Vi vil ha et nytt politisk system!!!

Folkemakten

- starter med ca 250 mennesker!

 

Vi har fulgt med. Har du?

Når du har fulgt med på hva som er skjedd i Bergen de siste 10 årene, så har du forstått at vi dessverre ikke kan stole på den politiske eliten og toppbyråkratene som styrer byen.

 

De gode løsningene for byen

( og landet ) er sekundære i forhold til maktens agenda; tjene penger! Maktpolitikerne har hovedsakelig fokus på posisjoner i bystyret- som er siste steg på karrierestigen før en toppjobb i stat, kommune eller det etablerte næringslivet.

 

Når vi vet det, må

Folkemakten jobbe for å få innført et nytt"politisk"system! Er system som er nærmere borgerne enn makten. Flere testes ut i verden rundt nå!

 

Følg med fremover!

Selv om AP overtar flere av kommunene i 2015 og vinner Stortingsvalget i 2017 - er det fremdeles byråkratene som styrer. Samme politikk, men velgerne har liksom fått et nytt håp om bedring.

Se hva Høyrepolitiker (i posisjon) i bystyret igjennom 12 år, Robert Monsen, sier til Fanapostn.no nå om at Bergen kunne vært drevet 1 milliard billigere - og at systemet er råttent! Takk for ærligheten, Robert! - 2015

 

Sammen for andre! Sammen forandre!

 

Folkemakten hjelper de velmenende idealistiske politikerne, ved å kjempe for en ny plattform hvor de egoistiske selvfokuserte politikerne kommer til kort og toppbyråkratene ikke kan gjøre et trekk - uten at vi ser dem.

Parlamentarismen hopper rundt på en krykke her i Bergen - og er skikkelig syk!

Folkemakten må vise deg hvor "sykt" systemet er - igjennom avisutklipp.

Sirkus Bergen! Du ser at vi må ha et nytt og demokratisk borgervennlig system!?

Folkemakten er kjent med at politiske lovnader og partiprogrammer har liten verdi, derfor stemmer vår representant fra sak til sak i bystyret - slik medlemmene våre har bestemt gjennom dialogdemokrati på internett.

Politiske saker er det nok av, men viljen til å gjennomføre dem er nærmest fraværende i det parlamentariske systemet. Det meste er forhåndsbestemt!

 

Vi har Parlamentarisme i Bergen: flertallsdiktatur - og demokratiet forvitrer mer og mer. Det er andre krefter som styrer - i en annen retning enn vår!

De har endret offentlighetsloven!!! Innført hemmelighold av hva de holder på med. Fjernet borgerne og pressen fra innsyn. Det er alvorlig!

 

Folkemakten er folkets eget kontrollorgan, så bli med oss inn i bystyret - få fakta på bordet, slik at løsningene kommer! Og maktpolitikerne der, ja, de forfremmer vi - tilbake til folket! De har glemt at de er våre tjenere - og ikke våre herrer! Vi skal ha et nytt system i Bergen! Folket må høres!

Folkemakten - stem på deg selv.

"Sammen forandre - Sammen for andre"!

Stem for et nytt system.

 

Trykk på første kandidat Tommy Vågen på høyrebildet -og les hva Thorstein Dale sier etter 26 år i bystyret!

"Bystyrets betydning er nær null. Det er alarmerende for alle som ønsker et velfungerende demokrati. Aldri har de folkevalgte hatt så små muligheter til selv å ta opp saker som nå. Aldri har debatten betydd så lite som nå.

Aldri har møtene vært så kjedelige som nå. Nær 100 prosent av vedtakene er avgjort på forhånd".

Sept 2015

– Det demokratiske folkestyret her i kommunen er pill råttent, sier ordfører Ronny Grindstein.

Kommunestyrevalget i Bergen 2015

Vi har fått 253 stemmer - og det er cirka like mange som vi har snakket med.

Et frø er sådd! Siv Gørbitz Bergen 15 september

Folkemakten er svært glad i Norge. Det er et godt land å bo i. Det er en hel verden der ute

som gjerne hadde byttet med oss.

 

Vi er takknemelige over

å ha fått livet vårt tilrettelagt såpass.

Vi har det godt og

dermed overskudd til å

se nærmere på det

norske systemet.

 

Vi lukker ikke øynene

for de andre som ikke

har det like godt.

Vi ser at det kunne vært bedre for alle - om ikke makten får herje fritt uten innblanding!

Logo

Folkemakten sin logo tar utgangspunkt i kortstokken; spar ( spydspiss, styrke), hjerter ( Europa, kjærlighet) og ruter ( teglstein, diamant).

Folkemakten ( logo) ligger i hendene våre! Bøy bare ringfingeren og latt de øverste leddene gå sammen, mens du presser tomlene dine ned.

Folkemakten prøver å kalle en spade for en spade, og helst ikke en spade for en gravemaskin.

 

Det å sette lyset på makten er ingen hyggelig oppgave, men den er nødvendig.

Det meste av opplysninger vi sitter med - kan ikke skrives, så noen ganger må vi kalle en spade for en skje.

 

Vi har samlet 60 års erfaring fra politikken og vet hvilken krefter vi utfordrer. Men de vet også at folkemakten som ligger hos folket - er sterkest når den våkner!

Et lite norsk eventyr!

 

"Det var en gang

- og det er fremdeles!"

 

- et rundlurt norsk folk begynner nå å himle med øynene!

 

Men vet de hvorfor?

 

Snipp, snapp - Dette er et eventyr, altså!

Så gale kan det ikke være.

 

Les "kongen" som makten! De som sitter bak og styrer!

Denne eliten av maktinnhavere som drar i trådene..

 

Selveste kongen fremstår som en god mann og sannsynligvis er han det også. Akkurat som paven. En god mann som fronter resten av makten. Ja, som snille frelsesarmeen som fronter buisness Fretex.

 

Politikerne bør også se gode ut. Og de må kunne felle en tåre på de rette stedene.

 

Frontfigurer.

Illusjonsmakeupèn.

 

 

 

Folkemakten - ærlighet først!

Folkemakten kan:

- aldri bli korrupt, for vi har ingenting å selge!

- ikke uten politikk hestehandle med de andre partiene.

- ikke tjene noe privat på oppgaven vi er satt til

- bare ha fokus på oppgaven vår; få sannheten på bordet!

Kjære medborger!

 

-" Husk: Det er ikke med svarthvitt-briller Folkemakten ser på systemet som politikerne fronter. De fleste politikerne jeg har sittet med er flotte mennesker. Men det har ingen betydning når de bare sitter i bystyret som statister og stemmekveg for en liten

maktelite. En maktelite som i hovedsak tilrettelegger for seg selv - og ikke borgerne!

 

Folkemakten gjør en innsats for borgerne og ser maktpolitikerne og byråkratene i kortene.

Vi vil informere - helt til vi får et nytt system!

 

Jeg håper at du finner et redskap her på sidene våre til å se etter selv - og dermed vil bli medlem hos Folkemakten! Velkommen! "

 

Siv Gørbitz

- "Hvis Folkemaktens innsats bidrar til mer opplysninger rundt hva som skjer, presser frem et nytt system

- og dermed at flere får det litt bedre, så er denne jobben verd det!"

Siv Gørbitz

Siv Gørbitz

leder i Folkemakten

epost siv@123.no

tlf 96 5000 90

Hva er løsningen?

- når (nær) demokratiet ikke fungerer!

 

Jo, løsningen er at vi ikke kan pynte på det gamle etablerte systemet, men etablere et nytt system.

Et system hvor borgerne blir hørt. Et system som ivaretar demokratiet. Et system som er gjennomsiktig.

Et system som stenger for at de grådige fritt får forsyne seg av felles verdier. Et mer rettferdig system.

 

Det er ikke mye å be om.

 

Sannsynelig vil makten tilby borgerne bydelsstyrer igjen, men det er bare for syns skyld.

Bydelsstyrene blir overhodet ikke hørt i bystyret, så det er bare å pynte på "demokratiet". Bydelsstyrene er overstyrt av makten og dermed ufarlig for makten å innføre igjen.

 

Vi må gjennomgå flere initiativ i Europa hvor man praktiserer ulike former for direkte demokrati.

Det "demokratiet" Norge påberoper seg, råtner på rot!

Vi må få borgerne til å innvolvere seg - innhente kunnskap. Kunnskapskløften mellom dem som vet og dem som ikke vet, er blitt for stor - men passe stor for makten.

 

Belgeren David van Reybrouck som skrev boken " Mot valg" ( 2013 ) ønsker at borgerne skal få sin plass i det parlamentariske systemet. Poenget hans er at vi må unngå politikere som biter seg fast i kjøttbeinet. Det er en idee. Men er det vits i å pynte på noe som ikke fungerer?

 

Uansett: Det nye systemet må ivareta borgernes synspunkter, på ekte.

Kanskje må vi etablere folkesamlinger - tilfeldig utvalgte borgere, samt ha innbyggerhøringer.

Borgerjuryer er også noe vi må vurdere. Vi må se til Nederland, Island, Irland og England - og innhente deres erfaringer med forsøk på nye mer rettferdige systemer. Den britiske tenketanken Policy Network har lagt frem flere demokratimodeller. " The Populist Signal; Why Politics and Democracy Need to Change"

 

Om vi trekker ut tilfeldige borgere, så gir det et bedre grunnlag for at borgernes interesser blir ivaretatt. Når makten trekker ut sine kandidater, så er det gjerne fordi disse lett kan latt seg styre. Dermed er det bare makten som rår - med fokus på egeninteresser.

 

Det viktige her er at politikk ikke er en jobb som noen skal klamre seg til. Man må skifte ut forsamlingen med jevne mellomrom. Folkemakten vil oppgradere politikerne - tilbake til folket! De gjør ikke som de lover eller som vi ber dem om - for de må jo stort sett gjøre som toppbyråkratene forteller dem, så hva skal vi med dem?

 

Vi må også gjøre noe med toppbyråkratene - som samarbeider med de rike. Fjerne en del av dem og forlange innsyn i alt de gjenværende foretar seg.

 

Hittil er vi rundlurte, men vi er litt klokere i dag enn i går - og gjør en innsats for forandringer til det beste for alle borgerne!

 

Stem på Folkemakten!

- stem for et nytt rettferdig system!

 

 

Hvilke grep vil Folkemakten ta for

byutviklingen i Bergen?

Dele ut nye kort for byen! Etablere et nytt system!

De andre partiene kan ikke gjøre noen betydelige grep, bare snakke om hva de kunne tenkt seg å gjøre. Ord! Denne avledningsmanøveren for å få folk til å stemme er gjennomskuet. Politikerne er som klokker som mangler begge viserne. De er like unyttige enten de går eller står. Ord koster ingenting - og er ingenting verd. Det er handling som gjelder nå. Tilrettelegge for at det kan skapes noe i byen som begeistrer deg. Folkemakten står bak Trollskogen på Fløyen, Plukk opp-aksjonen (med 8000 som plukker et stk. søppel hver dag), Nøkkelmannen Janus på Barnas Hus (som over 2000 barn var involvert i ) og dekorering av triste korridorer på Haukeland sykehus. Kanskje ikke de store tingene, men hyggelige bidrag. Folkemakten vil og får det til. Når illusjonen om at politikerne er der for deg forsvinner, blir borgerne en sannhet rikere og vi kan søke løsningene sammen.

 

 

Hva Folkemakten tenker - og hvorfor!

 

Hva er den viktigste saken i Bergen de kommende årene?

Den viktigste saken er å flytte fokuset mot den etablerte makten i Bergen, de som styrer politikerne - altså toppbyråkratene og «Gutteklubben Grei». Folkemakten har ingen tillit til det politiske systemet, men det var jammen godt funnet på. Dette såkalte "valget" vi flagger under "demokrati" og "rettferdighet" er bare den uretten vi er flest borgere som er lurt til å samle oss om. Selv om bystyret har den fineste forsamlingen av mennesker som kan kjøpes for penger, har den parlamentariske styringsformen fratatt dem medbestemmelsesretten. De er i ferd med å bli kvalt av å svelge unna alle sine løgner, mens toppbyråkratene i fred og ro lykkes i å løse byens problemer til alles misnøye. Det er nok nå! Vi må slutte å spørre om hvorfor når vi har nok kunnskap til et derfor.

Egenagenda. Egenrådig. Egenfokus.

Derfor er byen forsømt - og alle sakene er blitt viktige!

 

Miljøforurensning i Bergen. Hva skjer?

Hva har makten fått til i byen? Ingenting, og det ingentinget forteller alt. Viljen til å minske miljøforurensningen ikke er til stedet i Bergen, for da hadde det allerede vært satt i gang fornuftige tiltak.

Og så lenge folk stemmer og støtter opp systemet, vil vi ikke se gode løsninger, bare små brannslukkinger. Vi må ha åpenhet i et nytt system. Skape tillit. Inkludere borgerne. Redusere kunnskapskløften. Skape begeistring. Ja, få Bergen til å skinne igjen!

Toppbyråkratene er fiender av et nytt system, så det er fra folket fremskrittet må komme - ellers kommer det aldri. Vi har sett at toppolitikerne/byrådene har falt som skiver - med smørsiden ned. Et sørgelig syn.

Vi konstaterer at det folkevalgte organet ikke fungerer. 2015. Politikerne må igjen bevise at de er like god som de aldri har vært, mens Folkemakten setter punktum.

Vi finner nye veier, mens de andre går i ring.

 

Hvordan vil folk merke at et nytt parti overtar makten på rådhuset?

Folk tror at det går an « å overta makten på rådhuset" - og går til valgurnen for å stemme. Folkemakten har erkjent at det ikke er store forskjellen uansett hvilket parti som kommer i posisjon. Det er toppbyråkratene bak politikerne og «Gutteklubben Grei» som i hovedsak styrer Bergen. De politiske lovnadene blir dermed uten verdi og det som blir påført byen av elendighet - klarer politikerne, med et litt godt håndlag, å bokføre på andre.

Folkemakten søker fakta og vil få frem det pressen ikke skriver om. Vi skal avsløre usannheter, stille interpellasjoner og forlange saker på bordet. Systemfokus!

Folkemakten har kun en agenda, en politisk sak: systemet - få sannheten på bordet, slik at løsningene kommer! Folkemakten har et krevende arbeid i å søke en orden i systemets råmateriale, men vi utfører arbeidet vårt helhjertet, og tenker at vi lykkes ettersom det er så lite konkurranse.

 

Hvordan vil partiene håndtere økonomien i Bergen kommune?

Hvorfor har gjelden økt så voldsomt på kort tid?

Folkemakten krever fullt innsyn. Deretter vil vi fjerne personene som sitter med sugerørene rett ned i bykassen. En gjeld på 15 milliarder kroner gjør sannheten stum. Gjeld bærer løgn på ryggen, og ordene nedbetaler ikke gjelden. Hvordan er det mulig for politikerne å love mer bybane, ja, noe som helst når byen er på randen av konkurs? Gjelden må nedbetales. Løsningen til de andre partiene er ofte økte skatter og reduksjon av velferdstilbudet, men det mest opplagte er å fjerne de unødvendige utgiftspostene: - de gamle politikerne som er belønnet for sin taushet med (fiktive) lederjobber, store deler av byråkratiet - og hele det kostbare politiske systemet i den form det er i nå. Vi må få et nytt gjennomsiktig system, og ikke akseptere loven om hemmelighold som makten har vedtatt. Troverdighet. Redelighet. Samhold. Resultat! En by som vi er stolt av!

Tusen takk for at du deler!